Cenník

V rámci skipasu sú aj jazdy sedačkou ZADARMO.

Parkovanie v areáli strediska SKI LYSÁ je ZADARMO.

ZIMNÁ SEZÓNA 2023/2024

V cenníku nájdete ceny skipasov pre PONDELOK AŽ ŠTVRTOK a pre PIATOK AŽ NEDEĽA.

CEZ PRACOVNÝ TÝŽDEŇ (PONDELOK-ŠTVRTOK VÝHODNEJŠIE CENY) !

TYP LÍSTKA
(PO-ŠT)

DOSPELÝ

POKLADŇA

E-SHOP

DIEŤA

4-hodinový

20 €

19€

17 €

16 €

1 DEŇ

25 €

24 €

20 €

19 €

TYP LÍSTKA
(PIA-NED)

DOSPELÝ

DIEŤA

POKLADŇA

E-SHOP

POKLADŇA

E-SHOP

Jazda sedačkou

6 €

6 €

4 €

4 €

Obojsmerná jazda sedačkou

8 €

8 €

5 €

5 €

4-hodinový

25 €

24 €

21 €

20 €

1 DEŇ

29 €

28 €

25 €

24 €

2 DNI

54 €

53 €

46 €

45 €

3 DNI

78 €

77 €

66 €

65€

4 DNI

104€

103 €

88 €

87 €

6 DNI

130 €

129 €

110€

109 €

* Všetky ceny sú uvedené s DPH.

ZĽAVY

 • Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov (maximálne 2 deti v sprievode 1 dospelej osoby staršej ako 18 rokov). Pre uplatnenie nároku pri kúpe lístku na e-shopu je zákazník povinný uviesť správny dátum narodenia. Pre uplatnenie nároku pri kúpe lístku v pokladni (offline) je nevyhnutné predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
 • Nárok na zľavnený lístok „Deti“ majú deti vo veku 6 až 14,99 rokov. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipasu prostredníctvom e-shopu je zákazník povinný pri registrácii uviesť správny dátum narodenia. Pre uplatnenie nároku pri kúpe skipassu v pokladni (offline) je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa alebo iný doklad preukazujúci vek dieťaťa.
 • Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.
 • Ceny pre e-shop sú platné len pri nákupe skipasov online – nie na pokladni, ktorý sa nachádza na stránke prevádzkovateľa https://eshop.skilysa.sk. Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena podľa aktuálneho platného cenníka e-shop zverejneného na internetových stránkach prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.
 • Strata alebo odcudzenie: Pri strate alebo znehodnotení lístku sa neposkytuje žiadna náhrada. Lyžiarske stredisko neposkytuje dodatočnú výmenu, predĺženie platnosti alebo zmenu lístku.

POKYNY K CENNÍKU:

 • 4-hodinový lístok platí od prvého prechodu cez turniket do konca uplynutia časovej doby na ktorú bol zakúpený alebo ukončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.
 • Lístky platia len na dni na ktoré boli zakúpené! Na požiadanie je možné bez poplatku vystaviť skipas platný od určitého dňa v sezóne, ale len na časové, celodenné a viacdenné lístky. P
 • Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lanových dráh sú denne k dispozícii na predajných miestach skipasov, na internetovej stránke https://skilysa.sk.
 • Lyžiarske stredisko si vyhradzuje právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne. Spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie prepravného v prípadoch prerušenia prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod účinnej kontroly prevádzkovateľa, a ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípadoch prijatia všetkých možných účinných opatrení (napr. vyššia moc)!
 • Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená akonáhle cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Návštevníci lyžiarskeho strediska sa pohybujú po stredisku len po vyznačených tratiach, na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov lyžiarskeho strediska.
 • Cestujúci je povinný na požiadanie oprávnenej osoby dopravcu preukázať sa platným cestovným lístkom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny.
 • Skipass a/alebo Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti SPORTxLysá s.r.o. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné)4

Úplné znenie VOP je k dispozícii na pokladni priamo v stredisku Ski Lysá alebo na skilysa.sk.

V cene skipasov je zahrnuté poistenie zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipasu.