SEDAČKA BUDE ZNOVA V PREVÁDZKE POČAS ZIMNEJ SEZÓNY

Horská Chata ŠPORT je stále v prevádzke podľa otváracích hodín nižšie. 

Chod sedačky je podmienený vhodnými poveternostnými podmienkami. Pred vašou návštevou, odporúčame skontrolovať predpoveď počasia na našich stránkach alebo sledujte naše sociálne siete, kde o zmenách včasne informujeme

HORSKÁ CHATA
ŠPORTpondelok - štvrtok a nedeľa

9:00 - 17:00piatok, sobota a sviatky

9:00 - 21:00

*Kuchyňa je otvorená len do 17 h.

PREVáDZKOVá DOBA
SEDAčKYnepremáva

*Sedačku je možné si zarezervovať pre skupinu nad 40 osôb.

Tešíme sa na vašu návštevu!