ZIMNÁ SEZÓNA je SPUSTENá OD 22.12.2023

Horská Chata ŠPORT je v prevádzke podľa otváracích hodín nižšie. 

Chod sedačky je podmienený vhodnými poveternostnými podmienkami. Pred vašou návštevou, odporúčame skontrolovať predpoveď počasia na našich stránkach alebo sledujte naše sociálne siete, kde o zmenách včasne informujeme

HORSKÁ CHATA
ŠPORT

každý deň

9:00 - 21:00

*Kuchyňa je otvorená len do 17 h.

PREVáDZKOVá DOBA
SEDAčKY

nepremáva

*Sedačku je možné si zarezervovať pre skupinu nad 40 osôb.

PREVáDZKOVá DOBA
VLEKY

nepremáva

Tešíme sa na vašu návštevu!