JARNÁ SEZÓNA je SPUSTENÁ

Horská Chata ŠPORT je v prevádzke podľa otváracích hodín nižšie. 

Chod sedačky je podmienený vhodnými poveternostnými podmienkami. Pred vašou návštevou, odporúčame skontrolovať predpoveď počasia na našich stránkach alebo sledujte naše sociálne siete, kde o zmenách včasne informujeme

HORSKÁ CHATA
ŠPORT

Pondelok-Štvrtok+Nedeľa

9:00 - 16:00

Piatok-Sobota

9:00 - 19:00

*Kuchyňa je otvorená len do 17 h.

PREVáDZKOVá DOBA
SEDAčKY

nepremáva

*Sedačku je možné si zarezervovať pre skupinu nad 40 osôb.

PREVáDZKOVá DOBA
VLEKY

nepremáva

Tešíme sa na vašu návštevu!