FLOW TRAIL

(Besný Flow / Jumptrail)

Flowtrail / Jumptrail je definovaný ako plynulý typ trate, ktorý je zábavný a využíva všetko, čo krajina poskytuje a zvýrazňuje jej topografiu. Je efektívny vo využití pohybu bicykla a pohyb jazdca na ňom je navrhnutý tak, aby pôsobil proti silám, ktoré vytláčajú jazdca mimo trate. Vlnenie terénu a klopenie trate sa v maximálnej miere využívajú za účelom dosiahnutia plynulej jazdy. Trať je prístupná čo najširšiemu množstvu horských cyklistov. Všetky prvky, po ktorých jazdec musí prejsť, sú prejazdné, predvídateľné a stabilné. Začína na hrebeni západne od sedla Besná, pokračuje juhozápadným smerom až ku ukončeniu pri spodnej stanici sedačkovej lanovky. Prípadné prudšie výškové rozdiely sú prekonávané zákrutami v svahu.

Trail na niekoľkých miestach križuje miestne lesné cesty, na ktorých sú vyznačené cykloturistické trasy. Vlnenie terénu a klopenia trate sú navrhnuté tak aby umožňovali plynulý prejazd, všetky prvky na trati sú navrhnuté tak aby boli zábavné a zároveň prejazdné, aj pre menej skúsených cyklistov. Povrch trate je prírodný, tvorený zhutnenou hlinou s prípadným lokálnym spevnením kamenivom alebo výstužou drevenými prvkami. Náročnosť trailu rastie s rýchlosťou jazdca. Jazda po všetkých trailoch na Lysej je na vlastné riziko. Prilba je povinná, odporúčame chrániče kolien, lakťov a chrbta.

AM STARBIKE TRAIL

AM trail je určený skúsenejším cyklistom. Trail je vedený v prudších svahoch v juhovýchodnej časti údolia Drienického potoka v nádhernej prírode. Začiatok trasy je v blízkosti hornej stanice sedačkovej lanovky (možnosť prístupu bez nutnosti prekonávať stúpanie bicyklom), trasa potom pokračuje pod hrebeňom južným smerom, následne traverzuje po svahoch juhovýchodne od Drienického potoka. Trail končí pri spodnej stanici sedačky, kde nadväzuje na asfaltovú komunikáciu Drienica – Lysá. Povrch trate je prírodný, tvorený udusanou zeminou s prípadným lokálnym spevnením kamenivom alebo výstužou drevenými prvkami. Na trati sa nachádzajú prvky ako skoky, dropy a gapy a rockgardeny. Cez potoky sú osadené 4 drevené mostíky. Náročnosť trailu rastie s rýchlosťou jazdca. Jazda po všetkých trailoch na Lysá Trails je na vlastné riziko. Prilba je povinná, odporúčame chrániče kolien, lakťov a chrbta.

DH trail

(Enduro / Downhill)

Najnáročnejší spomedzi trailov na Lysej. Je vedený v prudšom svahu, sklon trate je prudší a nachádza sa tu viac technicky náročnejších pasáží. Trasa začína odbočkou z ľahšej trasy (AM trailu). Je vedená prudším hrebeňom a zrázom západným smerom k prieseku sedačky a následne lesom ku ukončeniu pri asfaltovej komunikácii na hornom konci chatovej osady Kočaň. Na traile sú zložitejšie technické úseky, rockgardeny, skoky, gapy a dropy a iné technické prvky s prípadnou možnosťou obchádzky, prípadne prerušenia jazdy na kríženiach s lesnými komunikáciami. Sklon trasy je prudký a nie je vhodný pre začiatočníkov. Povrch trate je prírodný, tvorený udusenou hlinou s prípadným lokálnym spevnením kamenivom alebo výstužou drevenými prvkami.

POZRI SI MAPU TRAILOV NA LYSEJ

 

Projekt TRAILY NA LYSEJ je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Prijímateľ podpory: SPORTxLysa s.r.o.

Výška podpory: 50 000 eur

POZOR!

Pre všetky trate platí nasledovné:

Trasa je určená pre horské bicykle.Trasa je jednosmerná. Na trase je zakázané jazdiť na motorke, štvorkolke, iných motorových vozidlách a na koňoch. Porušením tohto zákazu porušujete aj zákon 326/2005 Z.z. o lesoch. Prosíme o rešpektovanie, jazdením na motorovom vozidle/na koni dochádza k poškodzovaniu prácne vybudovanej trasy. Trasu je zakázané upravovať, meniť, robiť nové prekážky, obchádzky a pod.

Prevádzkový poriadok

Pozri si PREVÁDZKOVÝ PORIADOK, podľa ktorého sa máš na tratiach správať.